Raichu
 
 
   
 

 
 
 

Noter til Flashoptagelse med VNC

 
  Jeg har brugt følgende programmer til og lave flash optagelse med VNC.

En Linux maskine hvor jeg installerede  tightvnc og vnc2swf

Ændrer filen ".vnc/xstartup"

#!/bin/sh

xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot  -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
startkde &


Starter så vncserveren med følgende paramter:
# Xvnc :1 -geometry 800x600 -rfbwait 2 -dpi 96 -deferupdate 1 -lazytight -tst -bs -depth 16

nu har man en vncserver på display :1, så connecter man til den vncserver hvor man starter en ny vncserver
# Xvnc :2 -geometry 800x600 -dpi 96 -deferupdate 2 -tst -bs -depth 16

Så exporter man et browser vindue til vncserveren
#export DISPLAY=":2"
#firefox

Nu starter man så vnc2swf og optager sin flash film, når man er færdig lukker man det vinduet man åbner nu.
#vnc2swf -encodings raw -geometry 800x600 -depth 16 -framerate 10 -startrecording -recordingmethod 1 flashfil.swf localhost:2

Nu har man så sin flash film, det eneste man mangler er og lave en html fil, det vil se meget ringe ud hvis man ikke laver den html fil.

flashfil.html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
<strong>
Data from Screen Capture - test<strong>
<br>
<div style="position: relative; top: 0px; left: 0px: width: 800px: height: 600px:">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/ pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="800" height="600">
<param name="movie" value="flashfil.swf">
<param name="quality" value="high"> <param name="LOOP" value="false">
<embed src="flashfil.swf" width="800" height="600" loop="false" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
</object>
</div>
</body>
</html>


Nu er det bare og åbne flashfil.html i en browser og se det køre
 
 

 
 

AMD/ATI og Nvidia i Gentoo Linux

 
  Her er en lille guide til hvordan man får et onboard AMD/ATI kort (HD3300 / RS/780) til at køre sammen med et Nvidia (GTX460)

Inden man starter er det nemmeste enten at så xdm fra ved boot: rc-update.d del xdm eller bruge ssh i tilfælde af x serveren crasher

For at maskinen vil finde begge kort SKAL (i hvert fald for mit Asus bundkort) det onboard kort være sat som det primære kort.

Det nemmeste er der efter at slette xorg.conf og køre en Xorg -configure den finder ud af næsten alt, dog skulle jeg ændre driver fra nv -> nvidia og vesa -> radeon  (X serveren crashede med fglrx driveren for mig).

Min xorg.conf:
Section "ServerLayout"
    Identifier     "X.org Configured"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
    ModulePath   "/usr/lib64/xorg/modules"
    FontPath     "/usr/share/fonts/misc/"
    FontPath     "/usr/share/fonts/TTF/"
    FontPath     "/usr/share/fonts/OTF/"
    FontPath     "/usr/share/fonts/Type1/"
    FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi/"
    FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/"
EndSection

Section "Module"
    Load  "dri2"
    Load  "glx"
    Load  "dri"
    Load  "dbe"
    Load  "extmod"
    Load  "record"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option        "Protocol" "auto"
    Option        "Device" "/dev/input/mice"
    Option        "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Monitor Model"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor1"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"
    Identifier  "Card0"
    Driver      "nvidia"
    BusID       "PCI:2:0:0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier  "Card1"
    Driver      "radeon"
    BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Card0"
    Monitor    "Monitor0"
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen1"
    Device     "Card1"
    Monitor    "Monitor1"
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection

Kernel config (2.6.38)
Device driver ->
     Graphics support 
     <*> Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support)  ---> 
         <*>   ATI Radeon
         [*]     Enable modesetting on radeon by default - NEW DRIVER

Ingen ting valgt under frame buffer devices

Device driver ->
     Sound card support ->
            <*>   Advanced Linux Sound Architecture  --->
                 [*]   PCI sound devices  --->
                       <*>   Intel HD Audio  ---> 
                        [*]   Build HDMI/DisplayPort HD-audio codec support
                        [*]   Enable generic HD-audio codec parser

Kompile din kernel og reboot. Det skulle gerne virke nu.